Việt Nam -> Pop, rock... -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Theo Mẹ Ra Khơi
Diệu Hiền; Duy Tân; Nhật Thuận; Phi Nguyễn
6:13
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Lm. Trần Minh; Album: Con Tìm Với Mẹ - Phi Nguyễn Vol 8
0
Hôm qua 23:32
2 Tấu Lạy Bà
Diệu Hiền; Kim Cúc; Phi Nguyễn
4:57
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Lm. Vinh Hạnh; Album: Con Tìm Với Mẹ - Phi Nguyễn Vol 8
0
Hôm qua 23:30
3 Lời Kinh Dâng Mẹ
Phi Nguyễn
5:08
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Lm. Tri Ân Ca; Album: Con Tìm Với Mẹ - Phi Nguyễn Vol 8
0
Hôm qua 23:29
4 Ave Maria
Diệu Hiền
3:26
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Lm. Thành Tâm; Album: Con Tìm Với Mẹ - Phi Nguyễn Vol 8
0
Hôm qua 23:20
5 Nguyện Nghe Con Mẹ Tà Pao
Phi Nguyễn
4:08
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Thanh Long; Album: Con Tìm Với Mẹ - Phi Nguyễn Vol 8
0
Hôm qua 23:18
6 Giây Phút Bên Mẹ
Phi Nguyễn
4:57
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Lm. Trần Minh; Album: Con Tìm Với Mẹ - Phi Nguyễn Vol 8
0
Hôm qua 23:14
7 La Vang Lời Con Hát Mãi
Diệu Hiền; Kim Cúc; Phi Nguyễn
4:12
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Thanh Lâm; Album: Con Tìm Với Mẹ - Phi Nguyễn Vol 8
0
Hôm qua 23:08
8 Kinh Kính Mừng
Phi Nguyễn
4:48
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Album: Con Tìm Với Mẹ - Phi Nguyễn Vol 8
0
Hôm qua 22:55
9 Con Tìm Với Mẹ
Phi Nguyễn
5:05
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Lời: Kim Tuấn; Album: Con Tìm Với Mẹ - Phi Nguyễn Vol 8
0
Hôm qua 22:50
10 Giao Ước
Phi Nguyễn; Kim Cúc
5:12
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Lm. Ánh Đăng; Lời: Thiên Cung; Album: Theo Chúa Vào Đời - Phi Nguyễn Vol 10
0
Hôm qua 22:46
11 Ca Khúc Cảm Tạ
Kim Cúc
4:47
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Hải Châu; Album: Theo Chúa Vào Đời - Phi Nguyễn Vol 10
0
Hôm qua 22:45
12 Niềm Xác Tín Của Con
Phi Nguyễn
4:51
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Lm. Nguyễn Văn Tuyên; Album: Theo Chúa Vào Đời - Phi Nguyễn Vol 10
0
Hôm qua 22:41
13 Tình Chúa Tri Ân
Phi Nguyễn; Kim Cúc
5:29
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Lm. Trí Văn Vinh; Album: Theo Chúa Vào Đời - Phi Nguyễn Vol 10
0
Hôm qua 22:40
14 Dâng Chúa Cuộc Đời
Phi Nguyễn
5:26
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Lm. Nguyễn Văn Tuyên; Album: Theo Chúa Vào Đời - Phi Nguyễn Vol 10
1
Hôm qua 22:38
15 Theo Chúa
Kim Cúc
5:22
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Lm. Thành Tâm; Album: Theo Chúa Vào Đời - Phi Nguyễn Vol 10
0
Hôm qua 22:38
16 Dâng Tiến
Phi Nguyễn; Kim Cúc
5:27
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Mi Vũ; Album: Theo Chúa Vào Đời - Phi Nguyễn Vol 10
0
Hôm qua 22:37
17 Xin Cho Con
Phi Nguyễn
4:42
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Thy Yên; Album: Theo Chúa Vào Đời - Phi Nguyễn Vol 10
0
Hôm qua 22:35
18 Cho Con Biết Yêu Thương
Kim Cúc
5:30
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Lm. Từ Duyên; Album: Theo Chúa Vào Đời - Phi Nguyễn Vol 10
0
Hôm qua 22:28
19 Tình Chúa Yêu Con
Phi Nguyễn
5:19
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Lm. Thái Nguyên; Album: Theo Chúa Vào Đời - Phi Nguyễn Vol 10
0
Hôm qua 22:27
20 Xin Hãy Sai Con
Kim Cúc
5:02
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Lm. Nguyên Lễ; Album: Theo Chúa Vào Đời - Phi Nguyễn Vol 10
0
Hôm qua 22:26
21 Vào Đời
Phi Nguyễn; Kim Cúc
6:36
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Lm. Thành Tâm; Album: Theo Chúa Vào Đời - Phi Nguyễn Vol 10
0
Hôm qua 22:24
22 Xuân Về
Phi Nguyễn
4:41
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Anh Tuấn; Album: Xuân Hồng Ân - Phi Nguyễn Vol 11
1
Hôm qua 22:20
23 Chúa Mùa Xuân
Mai Ly
5:21
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Lm. Thái Nguyên; Album: Xuân Hồng Ân - Phi Nguyễn Vol 11
2
Hôm qua 22:19
24 Chúa Xuân
Kim Cúc
3:48
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Thế Thông; Album: Xuân Hồng Ân - Phi Nguyễn Vol 11
3
Hôm qua 22:18
25 Xuân Hồng Ân
Phi Nguyễn
5:23
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Évangile; Lời: BTC; Album: Xuân Hồng Ân - Phi Nguyễn Vol 11
2
Hôm qua 22:17
26 Ân Tình Xuân
Phi Nguyễn
4:17
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Ý Vũ; Album: Xuân Hồng Ân - Phi Nguyễn Vol 11
1
Hôm qua 22:17
27 Xuân Ca
Phi Nguyễn
4:42
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Lm. Nguyễn Đức Dũng; Album: Xuân Hồng Ân - Phi Nguyễn Vol 11
1
Hôm qua 22:16
28 Mẹ Là Mùa Xuân Cứu Độ
Diệu Hiền
5:08
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Lm. Phương Anh; Album: Xuân Hồng Ân - Phi Nguyễn Vol 11
2
Hôm qua 22:11
29 Xin Chào Mùa Xuân
Anh Phương
4:41
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Lm. Nguyễn Duy; Album: Xuân Hồng Ân - Phi Nguyễn Vol 11
2
Hôm qua 22:10
30 Mùa Xuân Đã Đến
Phi Nguyễn
4:08
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Lm. Thái Nguyên; Album: Xuân Hồng Ân - Phi Nguyễn Vol 11
2
Hôm qua 22:06
31 Hồng Ân Chúa Xuân
Phi Nguyễn
5:09
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Lm. Tri Ân Ca; Dạ Quỳnh; Album: Xuân Hồng Ân - Phi Nguyễn Vol 11
1
Hôm qua 22:00
32 Dâng Ngày Xuân
Phi Nguyễn
5:02
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Thanh Lâm; Album: Xuân Hồng Ân - Phi Nguyễn Vol 11
2
Hôm qua 21:54
33 Đêm Noel
Phi Nguyễn
5:16
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Lm. Xuân Thảo; Thơ: Xuân Ly Băng; Album: Mùa Đông Mới - Phi Nguyễn Vol 1
2
Hôm qua 21:35
34 Cho Nhau Mùa Đông
Phi Nguyễn
5:11
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Lời: Quốc Dũng; Khắc Dũng; Album: Mùa Đông Mới - Phi Nguyễn Vol 1
3
Hôm qua 21:34
35 Một Lần Cho Muôn Đời
Phi Nguyễn
4:37
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Lm. Quang Uy; Sr. Thuý Trang; Album: Mùa Đông Mới - Phi Nguyễn Vol 1
1
Hôm qua 21:32
36 Đêm Tình Yêu Nên Lời
Phi Nguyễn
5:08
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Lê Việt Dũng; Album: Mùa Đông Mới - Phi Nguyễn Vol 1
1
Hôm qua 21:30
37 Ba Vua Hành Khúc
Phi Nguyễn
5:07
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Album: Mùa Đông Mới - Phi Nguyễn Vol 1
1
Hôm qua 21:27
38 Hội Nhạc Thiên Quốc
Phi Nguyễn; Mai Hậu
4:36
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Thánh Anphongso; Lời: Lm. Hoàng Diệp; Album: Mùa Đông Mới - Phi Nguyễn Vol 1
0
Hôm qua 21:24
39 Tình Ca Giáng Sinh
Phi Nguyễn; Nhóm Cadillac
5:20
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Thanh Lâm; Album: Mùa Đông Mới - Phi Nguyễn Vol 1
0
Hôm qua 21:23
40 Belem Đêm Đông
Phi Nguyễn; Xuân Trường
3:40
192kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Lm. Thạch Ngọc; Album: Mùa Đông Mới - Phi Nguyễn Vol 1
0
Hôm qua 21:22