Nhạc Hàn -> Pop, rock... -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Journey destiny 2
featuring Kronos Quartet
60:00
192kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
0
Hôm nay 13:53
2 Tears
Sohee
3:43
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: My Healing Love OST Part.7 (Single) (2018)
97
Hôm nay 03:01
3 That's Why I Was In Pain
Gyepy
3:42
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: My Only One OST Part.18 (Single) (2018)
48
Hôm nay 02:22
4 Sự Kỳ Vọng Đẹp Nhất (Korean Ver)
Chae Yeon; Châu Bút Sướng
3:31
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
(2016)
0
Hôm nay 01:38
5 Regression
Dongha; Surf Green
4:18
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Less Than Evil OST Part.3 (Single) (2018)
19
Hôm nay 00:41
6 Tattoo
JK Kim Dong Wook
3:09
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Less Than Evil OST Part.2 (Single) (2018)
2
Hôm nay 00:32
7 With Anxiety
GyoJung
4:25
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: With Anxiety (Single) (2018)
9
Hôm nay 00:21
8 Meet In A Dream
Sllo
3:23
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Meet In A Dream (Single) (2018)
3
Hôm nay 00:18
9 Stay With You
Epitone Project
3:38
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: CHKPLI Vol.2 (Single) (2018)
5
Hôm nay 00:14
10 You Can Cry
GB9
3:45
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: CHKPLI Vol.1 (Single) (2018)
9
Hôm nay 00:12
11 Snow In Seoul
015B; BenAddict
4:29
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: New Edition 07 (Single) (2018)
0
Hôm nay 00:06
12 Good
SBGB
3:02
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Dance Sports Girls OST Part.3 (EP) (2018)
1
Hôm nay 00:02
13 Vamos
BerryGood
2:57
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Dance Sports Girls OST Part.3 (EP) (2018)
3
Hôm nay 00:02
14 Sunshine
Sungmo (Supernova)
4:51
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Dance Sports Girls OST Part.3 (EP) (2018)
0
Hôm nay 00:01
15 The Taste Of Tears
Yoon Hyun Min
3:54
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Mama Fairy And The Woodcutter (OST) (2018)
0
Hôm qua 23:52
16 In My Dream
Runy
3:21
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Mama Fairy And The Woodcutter (OST) (2018)
0
Hôm qua 23:51
17 Deer's Tears
SAya!; Monday Kiz
4:12
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Mama Fairy And The Woodcutter (OST) (2018)
4
Hôm qua 23:50
18 Peach Paradise
Mina (gugudan)
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Mama Fairy And The Woodcutter (OST) (2018)
0
Hôm qua 23:50
19 With Coffee
Hoons
3:14
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Mama Fairy And The Woodcutter (OST) (2018)
2
Hôm qua 23:50
20 At Home (Special Version)
Ryu Hye Yeong; Kim Jae Young
2:47
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Dear My Room OST Part.5 (Single) (2018)
3
Hôm qua 23:38
21 Lonely Room
Redhair Ann
5:20
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Dear My Room OST Part.4 (Single) (2018)
0
Hôm qua 23:34
22 Black
Nam Taehyun
3:07
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Space Project Part.1 (Single) (2018)
18
Hôm qua 22:01
23 Air Quality
Jeong Hye Seon (Jerastar)
3:29
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Sigongchowol Part.1 (Single) (2018)
4
Hôm qua 21:55
24 Vortex
Jeong Hye Seon (Jerastar)
3:33
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Sigongchowol Part.1 (Single) (2018)
1
Hôm qua 21:53
25 Entropy
Jeong Hye Seon (Jerastar)
3:33
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Sigongchowol Part.1 (Single) (2018)
3
Hôm qua 21:52
26 Through The Night
IU
4:13
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
IU; Album: Palette (2017)
1
Hôm qua 21:34
27 Airplane
MiA
3:58
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Movie Screen (EP) (2018)
5
Hôm qua 21:26
28 Oh Ah
$ammy; MiA
3:32
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Movie Screen (EP) (2018)
8
Hôm qua 21:25
29 Take Care
MiA
3:12
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Movie Screen (EP) (2018)
11
Hôm qua 21:25
30 Blind
MiA
3:49
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Movie Screen (EP) (2018)
12
Hôm qua 21:22
31 Loveless
MiA
3:26
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Movie Screen (EP) (2018)
19
Hôm qua 21:22
32 Touch
Chimmi
3:33
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Cinema (Regular) (2018)
4
Hôm qua 19:04
33 TooToo
Chimmi
3:18
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Cinema (Regular) (2018)
1
Hôm qua 19:04
34 Stranger
Chimmi
3:43
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Cinema (Regular) (2018)
0
Hôm qua 19:04
35 Secret
Chimmi
3:21
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Cinema (Regular) (2018)
0
Hôm qua 19:03
36 Runaway
Chimmi
3:26
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Cinema (Regular) (2018)
2
Hôm qua 19:03
37 Honey
Chimmi
3:31
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Cinema (Regular) (2018)
0
Hôm qua 19:03
38 Cinema
Chimmi
4:17
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Cinema (Regular) (2018)
0
Hôm qua 19:02
39 Noonchi
Chimmi
3:10
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Cinema (Regular) (2018)
0
Hôm qua 19:02
40 New
Chimmi
3:02
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Cinema (Regular) (2018)
1
Hôm qua 19:01